BIP
Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych
Udostępnianie Informacji Publicznej


Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu jest udostępniana na wniosek.

Wnioski realizuje:
Redakcja Biuletynu Informacji Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu
tel. 261 574 5 00
fax: 261 574 502
e-mail: orsppoznan@wp.mil.pl

Adres korespondencyjny:
Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych w Poznaniu
ul. Bukowska 34
60 - 811 POZNAŃ

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:

  • pisemnej (dostarczony osobiście, pocztą lub elektronicznie),
  • ustnej (osobiście lub telefonicznie).

W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.
Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych